Kvinnan är mannens fånge och han är hennes mäster

Publicerad: 2012-05-18
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: ash-Sharh al-Mumti´ (12/381)

 

Såsom maken är ålagd att behandla frun bra, är frun ålagd att behandla maken ännu bättre. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes.”1

Detta beror på att Allâh (ta´âlâ) kallade maken för ”mäster”. Han (´azza wa djall) sade i kapitlet ”Yûsuf”:

وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ

”Men i dörren mötte de hennes mäster.”2

Å andra sidan kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrun för ”fånge” och sade:

”Frukta Allâh sett till kvinnorna! De är fångar hos er.”3

1 2:228

2 12:25

3 at-Tirmidhî (1163). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (1/594).