Kvinnan är ålagd att söka kunskap

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imam ´Abdur-Rahmân bin al-Djawzî al-Hanbalî
Källa: Ahkâm-un-Nisâ’, sid. 12

 

Precis som mannen är kvinnan ansvarig för sina handlingar. Sålunda är det obligatoriskt för henne att lära sig det hon är ålagd så att hon förrättar sina plikter med övertygelse.

Om hon har en fader, en broder, en make eller någon annan man som hon inte får gifta sig med som lär henne plikterna och hur de skall förrättas, räcker det. Annars får hon fråga och studera. Först och främst skall hon se till att hon studerar hos en kvinna som lär henne. Om det inte skulle finnas någon kvinna, får hon bege sig till äldre män och låta dem lära henne. Hon får emellertid inte vistas i enrum med dem. I detta fall skall kvinnan lära sig det som är obligatoriskt och inte mer.

Om hon råkar ut får något, skall hon fråga utan att skämmas. Allah skäms sannerligen inte för sanningen.