Kvinnan ändrar på månadsperioden inför vallfärden

Publicerad: 2010-11-28
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (436)

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att ta piller som ändrar på hennes månadsperiod bara för att hon inte skall få den under vallfärden eller ´Umrah?

Svar: Det är tillåtet förutsatt att det sker utmed en skicklig, muslimsk läkares råd. Alla kvinnor klarar inte av denna förändring.