Kvinnan åker moped bakom sin Mahram

Fråga: Vad är domen för att kvinnan åker moped bakom sin Mahram?

Svar: Det är i princip tillåtet. Förr brukade kvinnorna rida åsna, häst, kamel och mula. Idag ser människorna ned på det. De ser ned på att kvinnan åker moped bakom sin make eller någon annan Mahram.

Därtill är det farligt för henne. Hon kan ramla av mopeden. Det är bättre om du undviker det.

Om man bor i en by och inte i en stad och det är en lämplig tid på dygnet, som innan ´Asr, och hon är rätt klädd, är det – om Allâh vill – okej. Det skall inte vara i en stad. Det skall vara i en glesbygd när inga människor är ute.