Kvinna visar ansiktet för svågrarna

Fråga: Får en kvinna visa sitt ansikte för sin makes bröder eller för sin systers make för att hustruns Mahârim är närvarande?

Svar: Det är inte tillåtet för kvinnan att visa ansiktet för någon annan än hennes Mahârim. Det spelar ingen roll om männen är hennes makes bröder eller hennes systrars makar. De är främlingar i förhållande till henne.

Vad beträffar hennes Mahârim från släkten, amningen eller ingifte, så får hon visa för dem det som är tillåtet att visa.