Abort pga. många barn och svår uppfostran

Fråga: Hustrun blev gravid och vill nu göra abort på grund av att hon redan har många barn och för att barnuppfostran är svår. Får hon göra det?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Hon får inte göra abort om hon har blivit gravid. Hon vet inte var det goda finns. Det är kanske just det här barnet som hon bär på som kommer att vara bra mot henne och gagna henne. Kanske förlorar de sina barn och endast detta blir kvar. Hon känner inte till det dolda. Hon skall inte göra abort. Det goda kommer kanske just via detta barn. Hon skall tro och lita på Allâh. Många barn är inget skäl som tillåter abort.