Kvinna varnas för Madâkhilahs lektioner

Fråga: Det finns en kvinna som lyssnar på era lektioner för andra gången. Hon hör talas om Madâkhilah och att de är för hårda inom religionen. Hon söker sanningen och ber er om råd, vägledning och bön för hennes framgång.

Svar: Hon skall fortsätta att lyssna och följa med på lektionerna. Hon kommer att dra nytta om Allâh vill. Hon kommer att höra sanningen, den sanna trosläran, föreskrivna domar, varning för förbud och värdefulla riktlinjer för att känna till tjänarnas skyldigheter gentemot Allâh och andra människor.

Hon skall inte lyssna på dem som säger att Madâkhilah är för hårda. Det enda de gör är att de klargör sanningen, kallar människorna till den och handlar utmed den. Härda och håll ut och var med på lektionerna.