Kvinna undviker speciella kläder efter anhörigas bortgång

En kvinna får inte sörja längre än tre dagar om någon annan än hennes make dör, varken sin fader eller sin broder1. Om hon avsiktligt låter bli att klä sig i vissa kläder för att någon annan än hennes make har dött, är handlingen förbjuden och Allâh vet bättre.