Kvinna trodde hon hade gift sig med en Salafî

Fråga: En kvinna gifte sig med en ung man för att hon trodde att han var religiös och Salafî. Efter ett tag insåg hon att han är en innovatör och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har ju sagt:

”Varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Skall hon fortsätta leva med honom som vilsen eller skall hon lämna honom?

Svar: Om det är hon som förfogar över frågan lämnar hon honom, men sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är endast han som tar tag i smalbenet som förfogar över skilsmässan.”

Om hon vill befria sig från honom och hans innovation måste hon be honom lämna henne mot en ersättning (Khul´).

1Muslim (867).