Kvinna tar inte igen missade dagar

Fråga: Jag har fastat Ramadhân alltsedan jag blev ålagd att göra det. Jag kompenserar dock inte de uteblivna dagarna på grund av månadscykel då jag inte vet hur många de är. Vad måste jag göra nu?

Svar: Det bedrövar mig att sådant sker bland troende kvinnor. Att inte ta igen missade dagar är katastrofalt vare sig de uteblir på grund av okunnighet eller slarv. Ignorans är sjukdom och dess medicin är kunskap och fråga. Medicinen mot slarv är gudsfruktan, kunskap om Hans kontroll, rädsla för Hans straff och påskyndning av allt som behagar Honom (subhânahu wa ta´âlâ).

Denna kvinna är skyldig att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall), be Honom om förlåtelse, uppskatta antalet missade dagar bäst hon kan och kompensera dem. På så vis renas hennes samvete. Vi hoppas att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) godtar hennes ånger.