Kvinna tar igen dag från Ramadhân på ´Âshûrâ’-dagen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: En kvinna vill ta igen åtta missade dagar från Ramadhân. Om hon väljer att fasta på ´Âshûrâ’-dagen, räknas den då som en kompenserad dag från Ramadhân eller ska hon fasta ´Âshûrâ’-dagen och därefter ta igen den missade dagen?

Svar: Det beror på hennes avsikt. Handlingar räknas utmed avsikter. Om hon avser kompensering, är det bara kompensering, och om hon avser att fasta ´Âshûrâ’-dagen, är det bara ´Âshûrâ’-dagen. De kan alltså inte kombineras.