Kvinna svarar på religiösa frågor

Fråga: Får en kvinna svara på en fråga som hon har hört eller läst svaret till?

Svar: Ja, hon får svara på frågan om hon har kunskap. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och flera andra följeslagerskor (radhiya Allâhu ´anhunn) gav utslag. Samma sak gjorde kunniga kvinnor efter följeslagarna. Hon får svara på frågor och lära människor om hon har kunskap om Qur’ânen och Sunnah. Hon får även förkunna utslag som hon själv har fått eller hört på radio. Om hon memorerar något får hon förkunna det. Det får hon även göra om hon har läst något i Ahl-us-Sunnahs kända böcker. Det krävs dock att hon är en student och begriper förståelsen. Hon får förkunna betydelsen till andra. Allt det hör till samarbete om fromhet och gudsfruktan, förkunnelse av kunskap och kall till sanningen.