Kvinna studerar obligatorisk kunskap mot föräldrarnas vilja

Publicerad: 2010-11-21
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (542)

 

Fråga: Föräldrarna förbjuder dottern att gå ut och studera nödvändig kunskap som islam har förpliktigat. Hon har dock trotsat fadern och gått ut. Hur lyder domen för denna kvinna?

Svar: Var finns denna kunskap?

Frågeställare: I moskén.

al-Albânî: Vem lär ut i moskén?

Frågeställare: En student som har kunskap om Qur’ânen och Sunnah.

al-Albânî: Är just den här kunskapen [som hon studerar] obligatorisk för alla muslimer?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Vi sade tidigare att kunskapen som är obligatorisk för alla muslimer kan variera från en person till en annan. Om en lärare går igenom en Fiqh-bok, behöver det inte vara obligatoriskt för varenda en att närvara på lektionen. Måhända någon inte är i behov av respektive kunskap till skillnad från en annan. En av dem är ålagd att söka denna kunskap till skillnad från den andre. Om en kvinna går hemifrån mot makens vilja för att söka kunskap som hon är ålagd att ha, anses hon inte vara olydig. Om hon går ut mot faderns vilja för att söka kunskap som hon är ålagd att ha, anses handlingen inte vara någon synd. Faktum är att hon inte får lyda sin fader i detta och lämna denna obligatoriska kunskap.