Kvinna ställer kravet att mannen inte gifter om sig

Fråga: Får en kvinna i samband med vigseln ställa kravet att hennes man inte gifter sig med en andra fru?

Svar: Nej. Hon skall inte förhindra det lovliga. Hon får emellertid kräva rättvisa.