Kvinna sitter tillsammans med makens släktingar

Fråga: Får en kvinna sitta tillsammans med sin makes släktingar om hon är klädd enligt Sunnah?

Svar: Kvinnan får sitta med sin makes broder, kusin och andra om hon är täckt utmed Sharî´ah så att hon täcker ansiktet, håret och resten av kroppen. Ty hon är ´Awrah och en prövning. Sittningen får dock inte bestå av något tvetydigt och inte heller får det vara enrum.

Angående sittningar i enrum eller tvetydiga sittningar, är de inte tillåtna. Detsamma gäller sittningar som består av musik och annan nonsens.