Kvinna låter bli att kasta sten i Minâ och göra Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: En kvinna vallfärdade och gjorde Tawâf-ul-Ifâdhah. Dock stenade hon bara en pelare och inte resten. Hon gjorde inte heller Tawâf-ul-Wadâ´ (Avskeds-Tawâf) på grund av ett enligt Sharî´ah giltigt skäl. Är hennes vallfärd korrekt?

Svar: Hon får slakta för pelarna som hon inte har stenat. Angående Tawâf-ul-Wadâ´, så är hon inte skyldig något om hon lät det vara på grund av månadsperioden. En kvinna som har sin månadsperiod är inte skyldig att göra Tawâf-ul-Wadâ´. Om hon däremot lät bli på grund av ett annat skäl, måste hon slakta för det också.