Kvinna låter bli att fasta en Ramadhân efter en annan på grund av giltiga skäl

Fråga: En Ramadhân lät en kvinna bli att fasta på grund av barnsäng. Hon lyckades inte ta igen de missade dagarna på grund av amning till dess att nästa Ramadhân kom. Vad är hon skyldig att göra?

Svar: Hon är ålagd att ta igen dagarna som hon inte fastade om hon så skulle göra det efter nästa Ramadhân. Ty hon har låtit bli att fasta båda gångerna på grund av ett skäl. Om hon klarar av att ta igen dagarna under vinter, även om hon gör det varannan dag, är hon ålagd att göra det även om hon ammar. Hon skall se till att göra så gott hon kan för att ta igen de missade dagarna innan nästa Ramadhân kommer. Om hon inte klarar av det är ingen skada skedd i fall hon skjuter upp på dagarna till nästa Ramadhân.