Kvinna lånar pengar till vallfärd

Fråga: Det finns en kvinna som vill vallfärda men har inga pengar. Hon lånar av andra och säger att hon skall betala tillbaka under årets gång. Hon säger att hon fruktar att hon kommer att bli av med sin make som är hennes Mahram. Vad är domen för detta?

Svar: Hon får låna pengar om hon förmodar att hon kommer att betala tillbaka lånet. Annars är det inte obligatoriskt för henne att vallfärda förrän hon har pengar, Mahram och fysisk kapacitet. Dessa faktorer gäller för att hon skall vara ålagd att vallfärda. För övrigt är hennes vallfärd korrekt.