Kvinna glömde klippa sig under vallfärden

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Fatwâ av al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Referens: Kitâb-ul-Hadjdj wal-´Umrah waz-Ziyârah, sid. 94

 

Fråga: En kvinna har vallfärdat och gjort alla ritualer förutom att hon fortfarande inte har klippt sig på grund av glömska eller också på grund av okunnighet. Hon har nu återvänt hem och gjort allting som är förbjudet för en person i Ihrâm att göra. Nu undrar hon vad hon skall göra och vad hon är ålagd.

Svar: Om det är så som frågeställaren har sagt, åläggs hon att klippa sig i sitt hemland för att fullborda vallfärden och ingenting annat på grund av hennes okunnighet eller glömska. Vi ber Allâh att Han leder alla till framgång och accepterade handlingar.

Men i och med att det framstår i frågan att hon hade samlag med sin make innan hon klippte sig, åläggs hon att offra ett lamm eller en sjundedel av en Badanah1som är lämplig för offring. Det skall offras i Makkah och skänkas till de fattiga i Haram. Men om hon hade samlag i sitt hemland eller någon annanstans efter att ha lämnat Haram, offrar hon där och ger till de fattiga där.

1 Ibn-ul-Athîr sade:”Badanah är ett ord som tillämpas på kamelhane, kamelhona och ko, men det används mer på kameler.” (an-Nihâyah (1/114))