Kvinna gjorde ´Umrah iklädd Niqâb

Fråga: Förra veckan gjorde jag ´Umrah med min syster iklädd Niqâb. Det var min systers första ´Umrah.

Svar: Om hon gjorde så utav okunnighet eller glömska, så är hon inte ålagd något. Och om hon gjorde det avsiktligt, så måste hon sona. Det är upp till henne i fall hon vill fasta tre dagar, ge mat till sex fattiga personer eller slakta ett lamm i Makkah. Matningen och slakten skall vara i Makkah medan fastan får ske varsomhelst.