Kvinna giftes bort mot sin vilja för att sedan behagas av det

Fråga: När friaren som hade en bra religiositet och en fin karaktär kom till fadern för att be om dotterns hand, gifte han bort henne till honom. Kvinnan vägrade för att kunna ta sin universitetsexamen. Han gifte bort henne utmed profetens ord:

”Om en man vars religion och karaktär ni behagas av kommer till er, skall ni gifta [bort henne] till honom. Gör ni inte det, kommer det att råda en prövning på jorden och en stor förstörelse.”

Är giftermålet giltigt? Har fadern syndat med tanke på att dottern tackar honom nu för det som han har gjort?

Svar: I och med att hon är nöjd nu och har accepterat handlingen och låtit kontraktet fortsätta och tackat fadern, så är fallet avslutat.

Det kom en kvinna till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade att hon hade gifts bort mot sin vilja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät henne välja mellan att förbli med maken eller upplösa äktenskapet. Hon gick med på äktenskapet för att visa fäderna att de inte kan gifta bort döttrarna mot deras vilja. Detta bevisar att äktenskapet är korrekt om hon väljer att förbli gift.