Kvinna ger lektioner utan att ha studerat med de lärda

Fråga: Är det tillåtet för en muslimsk kvinna att undervisa andra kvinnor i moskén om hon har läst böcker och lyssnat på föreläsningar och till och med har tillgång till att fråga de lärda vid oklarheter? Detta med tanke på att det inte finns någon annan som är berättigad till att lära dem frågor som berör karaktärerna, trosläran och metodiken.

Svar: Det är allmänt känt att en person skall ta kunskapen direkt från de lärda. Han skall ta varje kunskap från varenda en som bemästrar den kunskapen. När man exempelvis vill lära sig Tafsîr, går han till en person som bemästrar Tafsîr och så vidare.

Det andra sättet är att personen läser böcker. Han skall dock inte förlita sig på dem om han inte är kompetent till att förstå dem på ett korrekt sätt. Om personen har en bristfällig förståelse finns det risk att han missuppfattar frågan och sedan börjar tala utmed det som han har förstått och säger fel. Sålunda handlar människorna utmed det felaktiga som han har lärt dem och på så sätt tar han på sig deras synder.

Beträffande den här kvinnan, råder jag henne att inte undervisa då hon läser böcker utan någon som klargör för henne dessa böcker.