Kvinna flyger 90 minuter utan mahram

Fråga: Vad är domen för att kvinnan flyger ensam utan mahram om flygresan tar 1½ timme?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En kvinnan får inte resa två dagar av ett år utan mahram eller sin make.”

Det vill säga på ett riddjur. Det är uppskattningsvis 80 km. Hon får inte resa utan mahram oavsett om hon flyger, åker bil, rider eller går. Hon måste ha en mahram med sig. Det gäller även under vallfärden; hon får inte vallfärda utan mahram. En man sade: ”Allâhs sändebud! Min fru har gett sig iväg på vallfärd medan jag har gått med en bataljon”. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Gå och vallfärda med din fru.”

Han tog ut honom ur bataljonen för att han skulle vallfärda med hustrun. Nu säger vissa att kvinnan kan flyga utan mahram. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade allmänt och gjorde inga undantag. Det gäller alltid, överallt och under alla omständigheter. Den som fruktar Allâh måste resa med en mahram. Vad beträffar den som letar efter kryphål och folk som kan ge honom utslag, så får Allâh ta hand om honom.