Kvinna får sin månadsperiod under fastan

Fråga: Vad är domen för att kvinnan får sin månadsperiod efter att ha avsett att fasta?

Svar: Om kvinnan får sin månadsperiod under tiden som hon fastar förstörs hennes fasta. Hon blir tvungen att låta bli att fasta under sin månadsperiod. När månadsperioden upphör återupptar hon sin fasta och fastar resten av månaden samt tar igen de missade dagarna.