Kvinna får lite blod på morgonen

Fråga: En kvinna fick sin månadsperiod en vecka för tidigt. I tre dagar i följd fick hon lite blod på morgonen, sedan kom inget resten av dagen. Hur skall hon förhålla sig till bönen?

Svar: Hon skall be, ty hon har inte fått något pågående blod. Det handlar om en liten mängd blod som upphör efter ett tag. Alltså skall hon be.