Kvinna får inte praktisera Salafiyyah hemma

Fråga: En kvinna från Frankrike säger att hennes föräldrar vägrar att hon håller fast vid Salafs metodik och att hennes moder har tagit alla hennes böcker och Djilbâb. Därtill säger modern att hon antingen får acceptera det eller flytta hemifrån. Hon är alltså påtvingad att klä sig som de otrogna. Vad är hon skyldig att göra?

Svar: Först och främst är korrekt Salafiyyah obligatoriskt. Dock finns det människor idag som associerar sig med Salafiyyah utan att ha kunskap om Salafiyyah och måhända de tillskriver Salafiyyah obehöriga saker och ting. Numera finns det folk som tillskriver Salafiyyah obehöriga saker och ting som extremism, addition och okunnighet. Sedan säger de att det tillhör Salafs metodik. Vad beträffar sann och tyglad Salafiyyah så är det den korrekta metodiken oavsett plats.

Om de tvingar dig till felaktig klädsel så är du ju tvingad. Om du klarar av att gifta dig och lämna dem är du skyldig att gifta dig med en rättfärdig make och flytta hemifrån. Om du inte klarar av gifta dig eller flytta hemifrån anses du vara påtvingad. Du är då skyldig att täcka dina privata delar. Även om de inte är rymliga är du ursäktad till dess att Allâh underlättar det för dig.