Kvinna får inte klippa sitt hår

 ´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)
Fatâwâ wa Rasâ’il (1/180)

Fråga: Vad är domen för att kvinnan klipper sitt hår?

Svar: Det är inte tillåtet. Det innebär en liknelse av de otrogna, sade Ibn Qudâmah i ”al-Mughnî” i samband med naturlig hygien.