Kvinna blir ren på dagen i Ramadhân

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/100-102)

Fråga: Ni anvisade kontroversen kring kvinnan som blir kvitt sin månadscykel eller barnsäng under dagtid i Ramadhân och huruvida hon är ålagd att fasta resten av dagen eller inte. Vissa som säger att hon måste fasta resten av dagen argumenterar med att då sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd att ´Âshûrâ-dagen skulle fastas, befallde han dem som redan hade hunnit äta att börja fasta. Är den bevisningen korrekt?

Svar: Jag sade att om en kvinna blir ren under dagen i Ramadhân, har de lärde delade åsikter huruvida hon måste fasta resten av den dagen eller inte. Jag sade att Imâm Ahmad (rahimahullâh) har två åsikter i sakfrågan. Den kändaste åsikten i rättsskolan är att hon måste fasta resten av dagen. Enligt den andra åsikten behöver hon inte fasta resten av dagen. Alltså får hon både äta och dricka. Därtill sade jag att den andra åsikten delas även av Mâliks och ash-Shâfi´îs (rahimahumâ Allâh) rättsskolor och att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Den som äter i början av dagen får äta mot slutet av dagen.”

Därefter nämnde jag också att studenten måste alltid granska bevis, anamma den åsikt som i hans ögon förefaller korrekt och inte bry sig om vad andra tycker och tänker så länge han håller sig till bevis. Vi är trots allt påbjudna att följa sändebuden:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

”Och den Dag då Han kallar fram dem och frågar: ”Vilket svar gav ni budbärarna?”1

Vad bevisningen med hadîthen beträffar, så utgör den ingalunda bevis. Ty hadîthen består inte av något upphävt hinder utan av en förnyad plikt. Förnyad plikt betyder att domen inte fanns innan dess orsak, medan upphävt hinder betyder att domen fanns innan hindret hävdes; hade det inte varit för hindret skulle domen bestått. Detsamma kan sägas om den person som konverterar under dagen i Ramadhân; hans plikt har förnyats. Denne måste fasta resten av dagen, men han behöver inte ta igen de föregående dagarna. Samma sak gäller det barn som blir könsmoget under dagen i Ramadhân; hans plikt har förnyats. Denne måste fasta resten av dagen, men han behöver inte ta igen de föregående dagarna. Den domen gäller dock inte den menstruerande kvinna som blir ren under dagen i Ramadhân. Enligt alla lärde är hon ålagd att ta igen den dagen. Alla lärde är också enade om att den kvinna som blir ren under dagen i Ramadhân och fastar resten av dagen, inte gagnas av fastan, som i övrigt inte ens anses vara föreskriven fasta, och att hon måste ta igen den dagen. På så sätt framgår skillnaden mellan förnyad plikt och upphävt hinder. Så när en kvinna blir ren under dagen i Ramadhân, så är det hinder som har upphävts. Barnet som blir könsmoget under dagen i Ramadhân och den omnämnda hadîthen om ´Âshûrâ’ handlar om förnyade plikter.

128:65