Kvinna blir ren efter Fadjr

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Su’âlât ´an Ahkâm-il-Haydh sid. 9-10

 

Fråga: Skall en kvinna som blir ren direkt efter Fadjr fasta resten av dagen eller skall hon ta igen den?

Svar: Om kvinnan blir ren efter gryningen, har de lärda två åsikter kring hennes fasta.

Den första åsikten: Hon måste fasta resten av dagen utan att belönas för den. Hon måste dock ta igen den dagen. Detta är den kända åsikten i Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskola.

Den andra åsikten: Hon behöver inte fasta resten av dagen. Hennes fasta är ogiltig denna dag eftersom hon inledde dagen som menstruerande och inte som fastande. I och med att hennes fasta inte är korrekt, finns det ingen nytta i fasta.

Denna tid saknar värde hos henne. Hon är beordrad att låta bli att fasta i början av dagen. Faktum är att hon är förbjuden att fasta denna tid. Den Sharî´ah-baserade fastan som vi alla känner till är att vi avhåller oss från mat och dryck från gryning till solnedgången samtidigt som vi avser
att dyrka Allâh med det.

Jag anser att denna åsikt är starkare än åsikten som ålägger fastan resten av dagen. Däremot kräver båda åsikterna att man tar igen denna dag.