Kvinna blir döv av fastan

Fråga: En kvinna är ålagd att ta igen missade dagar från Ramadhân. Hon lider dock av en kronisk sjukdom som gör att hon blir döv och ser dåligt när hon fastar. Vad skall hon göra?

Svar: Hon skall mata en fattig person för varje dag som hon inte har fastat.