Kvinna betalade inte allmosa på sitt guld utav okunnighet

Publicerad: 2013-01-26
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î
Källa: https://muqbel.net/sounds.php?sound_id=31

 

Fråga: En kvinna hade guld som hon inte betalade allmosa på utav okunnighet. Nu är allt hennes guld borta. Är hon fortfarande ålagd att betala allmosa?

Svar: Ja. Hon är fortfarande ålagd att betala allmosa så länge hon är kapabel till det. Annars får hon göra det när hon kan. Ty allmosan är de fattigas rättighet. Det är som sagt hennes plikt.