Kvinna besöker sin faders grav

Fråga: Vi har som vana att besöka min faders grav och be för honom och lägga några buskar på hans grav.

Svar: Inget av det är tillåtet. Först och främst är det inte tillåtet för kvinnan att besöka gravar, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd när han förbannade kvinnorna som gör det och dem som tar gravarna till böneplatser och lägger ljus på dem. Kvinnor skall alltså inte besöka gravar.

Det är inte heller tillåtet att lägga buskar på gravar. Det är en innovation som leder till avguderi.