Kvinna besöker Baqî´-begravningsplatsen och Martyrernas begravningsplats

Fråga: Får en kvinna besöka Baqî´-begravningsplatsen och Martyrernas begravningsplats bara för att se hur de är?

Svar: Nej:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar och dem som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem.”1

Det får hon alltså inte göra, varken Baqî´-begravningsplatsen eller någon annan.

1Abû Dâwûd (3236), at-Tirmidhî (320), an-Nasâ’î (2043) och Ahmad (2030).