Kvinna ber med bar underarm

280 – Jag frågade Ahmad bin Hanbal vad som får synas på en kvinna när hon ber. Han svarade:

Ingenting. Inte ens hennes naglar. Hon ska täcka allt.”

281 – Jag sade till Ahmad:

En kvinna bad med bar underarm. Ska hon ta om bönen?” Han svarade: ”Ja.”