Kvinna ber med avtäckta armar

Fråga: Vad är domen för kvinnans bön om hon hennes armar är avtäckta?

Svar: Den är inte giltig. Hela kvinnan frånsett ansiktet måste täckas i bönen så länge det inte finns främmande män i hennes närvaro. Hon får alltså inte avtäcka något av kroppen i bönen. Gör hon det bryts bönen. För att bönen skall vara giltig måste blygden täckas – och hela kvinnan är blygd i bönen frånsett hennes ansikte så länge det inte finns främmande män i hennes närvaro.