Kvinna ber i åtsittande kläder

Fråga: Får en kvinna be i åtsittande, men fortfarande täckande, kläder i sitt hem?

Svar: Hon får inte ha på sig åtsittande kläder som avslöjar hennes former, varken i bönen eller annars.