Kvinna begraver sina döda barn i trädgården

publicerad
28.12.2010

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî 24

Fråga: En kvinna fick missfall i fjärde månaden. Hon bar på tvillingar. Hon begravde dem direkt i trädgården utan att be begravningsbönen för dem. Vad är domen för kvinnans handling som begravde dem utan att be för dem eller tvätta dem? Vad måste hon göra nu med tanke på att de begravdes för nästan tio år sedan? Därtill har begravningsplatsen blivit till en väg.

Svar: Om inte graviditeten varade i fyra månader, saknar missfallet en dom. Missfallet skall varken få en begravningsbön, tvättning, ett inlindande eller en begravning. Det kan begravas överallt. Om tvillingarna inte blev fyra månader, är kvinnans handling tillåten.

Om de däremot blev fyra månader, befaller Allâh fosterängeln att blåsa en själ i fostret när det blir fyra månader. I detta fall är kvinnan syndig då det är obligatoriskt för henne att tvätta liken, linda in dem, be för dem och begrava dem på en muslimsk begravningsplats.

Denna kvinna bör noga tänka efter om hon fick missfall efter eller innan fyra fullbordade månader. Om hon är säker på att det hade gått fyra månader, och det nu har gått tio år sedan hon begravde dem, kvarstår inget hon kan göra åt saken av det omnämnda än att be för dem. Det skall hon göra om det så vore i hennes hem.