Kvinna åker med chauffören till lektionerna

Fråga: Får kvinnan åka ensam med chauffören för att närvara vid lektionerna eller måste hon ha en Mahram med sig?

Svar: Hon får inte åka ensam med chauffören. Det är enrum. Hon får vara med någon annan så att enrum upphör. Hon får antingen åka med minst en till kvinna eller också med en manlig Mahram. Hon får inte åka ensam med chauffören.