Kvinna åker hem från Makkah i väntan på att bli ren

Fråga: En kvinna fick sin månadscykel innan hon hade utfört Tawâf-ul-Ifâdhah. Hon tyckte att det var svårt att stanna kvar i Makkah. Får hon åka hem till sin hemstad bortom stationerna och sedan återvända när hon blir ren?

Svar: Om en kvinna har sin månadscykel och inte klarar av att vänta på att bli ren i Makkah, så får hon åka hem och komma tillbaks när hon är ren. Men i det här fallet får hon inte vara intim med sin eventuelle make. Hon har ännu inte gått ut ur ihrâm helt och hållet. Om hon inte besväras av att vänta så är det bättre för henne att vänta. Det spelar ingen roll om hennes hemstad är innanför stationerna eller utanför dem.

Fråga: Måste hon gå in i ihrâm om hon bor utanför stationerna?

Ibn ´Uthaymîn: Du menar om hon återvänder?

Frågeställare: Om hon återvänder, ja.

Svar: Om hon återvänder är det bättre att hon går in i ihrâm med avsikten att utföra ´umrah; hon skall göra Tawâf, Sa´y och korta håret. Därefter gör hon Tawâf-ul-Ifâdhah.