Kvardröjning i Makkah efter Tawâf-ul-Wadâ´

Publicerad: 2010-02-13
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Nûr ´alâd-Darb
Datum: 24/09/1425-07/11/2004

 

Fråga: Förra året vallfärdade jag och efter att ha gjort Tawâf-ul-Wadâ´ den 12:e, stannade jag kvar i Makkah till eftermiddagen den 13:e. Syftet med det var att vila ut och umgås lite med mina reskamrater. Vilken dom har min vistelse i Makkah till dagen därpå med tanke på att jag gjorde Tawâf dagen innan?

Svar: Den tidigare Tawâf avskaffades då du stannade kvar i Makkah. Den räknas inte som Tawâf-ul-Wadâ´. Om du gjorde Tawâf innan du reste, tillkommer Allâh lov och pris, och om du förlitade dig på den första Tawâf, avskaffas den och du åläggs att slakta ett lamm i Makkah som du skall fördela bland Harams fattiga människor.