Kvantitet är ignoranternas argument

Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206)

ad-Durar as-Saniyyah (1/41)

Ni vet vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade när ´Amr bin ´Abasah (radhiya Allâhu ´anh) frågade honom vem som följer honom. Han sade:

En fri och en slav.”1

Det vill säga Abû Bakr och Bilâl (radhiya Allâhu ´anhumâ). Om det är så att islam kommer att återvända lika främmande som det började, bevisar det bara hur okunniga människor är när de argumenterar med många anhängare och liknande tvivel för att bevisa vem som har rätt. De ser upp till sådana tvivel, men de är nedriga hos Allâh och de lärde. Han (ta´âlâ) sade:

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ

Nej, de säger detsamma som människorna i det förflutna.”2

Jag känner inte till att ni har något argument utan att Allâh nämner detsamma i Qur’ânen om hädarnas argument mot sändebuden.

1Muslim (832) och Ahmad (4/112).

223:81