Kvällsmat med banktjänsteman

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: Jag har en otrogen kollega som bjuder mig på kvällsmat. Får jag besvara bjudningen om han arbetar i en bank som handlar med ränta?

Svar: Om du vet att maten är köpt med olovligt anskaffade pengar, ska du inte äta av den. Och om hans inkomst kommer från lovliga och olovliga håll, får du äta av den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt judars mat och judar handlar med ränta. Ty han visste inte att just den maten i sig var köpt med räntepengar eller olovlig inkomst. Men om personen bara har olovlig inkomst, ska du inte äta av hans mat.