Kvällens etiketter

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (7/288-289)

al-Bukhârî sade:

5623 – Ishâq bin Mansûr berättade för oss: Rawh bin ´Ubâdah underrättade oss: Ibn Djuraydj underrättade oss: ´Atâ’ underrättade mig att han hörde Djâbir bin ´Abdillâh berätta att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När nattens mörker bryter ut – eller när ni kvällar – ska ni hålla barnen inne, ty då sprider sig djävlarna. När en stund av natten har passerat får ni lov att låta dem vara. Lås dörrarna och nämn Allâhs namn. Satan klarar nämligen inte av att öppna en låst dörr. Dra igen era vattenbehållare och nämn Allâhs namn. Täck era köksredskap, om så med en sak på tvären, och nämn Allâhs namn. Och släck era ljus.”

Hadîthen består av flera etiketter:

1 – Barnen ska hållas inne när natten infaller, ty han sade:

”När nattens mörker bryter ut – eller när ni kvällar – ska ni hålla barnen inne, ty då sprider sig djävlarna.”

2 – Dörrarna ska låsas.

3 – I samband med det ska Allâhs namn nämnas.

4 – Människan bör dra igen sin vattenbehållare och täcka sina köksredskap i Allâhs namn. Ljusen ska släckas. På den tiden utgjordes belysningen av oljelampor. Det kunde vara farligt att somna med ljuset tänt då det fanns risk för eldsvådor. För att inga kryp skulle kunna välta ljusen och orsaka bränder, befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att ljusen släcks innan läggdags. Tillsynes gäller inte hadîthen dagens läge. Med andra ord påbjuder vi inte dagens människor att släcka sina lampor och liknande. Dock säger läkarna att ju mörkare sovplatsen är, desto bekvämare blir sömnen. Så om sovaren behöver ha en liten lampa tänd, så är det inga problem.