Kuriosan skall tillskrivas den som sade den

Publicerad: 2012-11-19
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: Bustân-ul-´Ârifîn, sid. 26

 

Till rådet hör att man tillskriver den främmande kuriosan personen som sade den. Den som gör det kommer att välsignas i sin kunskap och sitt tillstånd.

Vad gäller personen som tillbakahåller det eller får andra att tro att det är hans egna ord, förtjänar han inte att få gagna andra med sin kunskap eller få sitt tillstånd välsignat.

De lärda och förträffliga har alltid tillskrivit kuriosum personerna som har uttalat dem. Vi ber Allâh att Han alltid låter oss göra det.