Kunskapen uppnås inte med en utvilad kropp

publicerad
01.12.2012

Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 676)
Källa: Bustân-ul-´Ârifîn, sid. 70-73
Översättning: Darulhadith.com

Yahyâ bin Abî Kathîr sade:

”Kunskapen klaras inte av med en utvilad kropp.”

Rabî´ah, Mâlik bin Anas lärare, sade:

”Den som besitter någon form av kunskap skall inte försumma sig själv.”

Rabî´ahs ord kan förklaras på två sätt:

Det första: En person som besitter någon form av kunskap och utstrålar behörigheter till att bli framstående skall se till att kämpa för att fullborda sin kunskap och inte försumma sina studier så att han försummar sig själv.

Det andra: Den som har lärt sig skall kämpa för att sprida kunskapen för att uppnå sin Herres (ta´âlâ) välbehag. Han skall sprida kunskapen bland människorna så att den kan förkunnas vidare från honom och så att han själv kan gagnas av det. När han sprider kunskapen skall han se till att göra det vänligt med personen som lär sig från honom och underlätta inlärningen för kunskapens bästa.

ash-Shâfi´îs kollegor – må Allâh benåda honom och dem – är oense om personen i det första fallet och huruvida han måste fullborda sina studier och att det är förbjudet för honom att lämna dem eller att det inte är förbjudet för honom att lämna dem om någon annan studerar dem. De flesta har valt det andra alternativet och det är det korrekta valet och Allâh vet bättre.

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Den som har ett tunt ansikte kommer att ha en tunn kunskap.”

Det vill säga den som skäms för att söka kunskap kommer att få en tunn kunskap, nämligen en liten sådan.

Mudjâhid sade:

”Varken den blyge eller den arrogante kommer att lära sig kunskap.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Så bra Ansârs kvinnor är! Blygheten hindrar inte dem från att lära sig religionen.”

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Lär er innan ni blir herrar.”

Det vill säga att ni skall ivra med att bemästra kunskapen när ni är unga utan arbete, ledarskap och hög ålder. När ni blir äldre och följda herrar kommer ni att hindras från att lära er och studera.

På ett liknande sätt sade ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh):

”Lär dig innan du blir ledare. När du blir ledare finns det ingen väg till inlärningen.”

al-Djunayd sade:

”Jag vill inte dö som känd. Jag är rädd för att jorden inte kommer att ta emot mig och att jag avslöjas.”

al-Djunayd berättade Sarrî sade:

”Två gånger om dagen tittar jag på min näsa för att se om mitt ansikte har blivit svart.”

al-Husayn bin Ardjak sade:

”Klokheten hör till de största gåvorna och okunnigheten hör till de värsta undergångarna.”