Kunskapen till paradiset

Det är ett krav att studera nyttig kunskap. Kunskapen skall tas från dess fundamentala källor som är Allâhs skrift, Hans ädla sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och våra rättfärdiga Salafs förståelse, liv och metodik. De är de av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) renade och rekommenderade generationer:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ 

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Allâh.”1

Generationerna som har mest rätt till denna beskrivning är den första, andra och tredje generationen. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetman att bli mångfaldig.”2

Den som önskar sig Allâh och nästa liv skall studera Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs förståelse och liv. Deras biografier består av lärdomar och tillrättavisningar. Däri finns utomordentliga exempel på gudsfruktan, fromhet, uppriktighet mot Allâh, ädla karaktärer och extraordinära handlingar. Om du läser deras biografier finner du märkvärdigheter av yttersta sort. Det motiverar den troende och den rena själen till att vända sig till Allâh (tabârak wa ta´âlâ), vara seriös och försöka sluta sig till dessa nobla människors sällskap – må Allâh vara nöjd med dem.

Bröder! Låt oss söka kunskap från dess fundamentala källor som är Allâhs skrift, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och våra rättfärdiga Salafs förståelse och förklaring till denna ädla Qur’ânen i form av Ibn Djarîrs Qur’ân-tolkning, Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning, al-Baghawîs Qur’ân-tolkning och as-Sa´dîs Qur’ân-tolkning. Nyligen har andra Salafs Qur’ân-tolkningar tryckts som en del av Ibn Abî Hâtims Qur’ân-tolkning och ´Abdur-Razzâq as-San´ânîs Qur’ân-tolkning. Dessa Qur’ân-tolkningar återberättar tolkningarna med berättarkedjor. Deras kunskap är kunskap – må Allâh vara nöjd med dem.

Muslimen skall ta från deras förståelse, liv och uppfattning och tillämpning av Allâhs skrift. Däri har han en god förebild. Däri finns en motivation till handlingar. Många människor kan försumma denna fråga. I stället sysselsätter de sig med politik och ideologiska böcker som präglas av filosofier, politik härstammande från öst och väst och tal som kan hindra den sanne muslimen att begripa Allâhs sanna religion.

13:110

2al-Bukhârî (6695) och Muslim (2535).