Kunskapen som skall prioriteras först

Den absolut ädlaste och förnämsta kunskapen som har mest rätt att prioriteras är kunskapen om betydelsen av den Starkes och den Förmögnes tal. Detta är förutsatt att den förstås på ett sunt vis och inte utmed egna tycken, vilket är en av de största farorna som finns.

Den här kunskapens ädelhet behöver inte bevisas. Alla inser den. Alla som ser skillnaden på skapelsens tal och Sanningens tal, människans tal och Skaparens tal, förstår den. Den som förstår den behöver ingen lång introduktion och den som inte gör det är inte heller berättigad till att lära sig. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade sanning när han sade:

Skillnaden mellan Allâhs tal och allt annat tal är som skillnaden mellan Allâh och Hans skapelse.”

Återberättad av Abû Sa´îd (radhiya Allâhu ´anh) och rapporterad av at-Tirmidhî som sade att den är god.