Kunskap utan handlingar är till personens nackdel

Publicerad: 2012-11-12
Imâm Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî (d. 505)
Ayyuhâl-Walad, sid. 7-10

Käre son! Det är enkelt att ge ett råd, desto svårare att ta emot det. De som följer sin lust tycker att det smakar beskt. Ty deras hjärtan tycker om förbuden och i synnerhet den officielle studenten som söker kunskap för att bli bättre än andra och för att uppnå detta livs dygder. Han tror att endast kunskapen kommer att vara hans räddning och att han inte behöver handla. Det där är filosofernas lära. Fri är Allâh den Väldige från brister! Vet inte denna lurade människa att hennes kunskap kommer att vara till hennes nackdel om hon inte handlar utmed den?

Det berättas att någon drömde om al-Djunayd efter att han hade dött. Däri sades det till honom: ”Vad händer, Abûl-Qâsim?” Han svarade: ”De där begreppen och anspråken har försvunnit och det enda vi har haft någon nytta av var de små Rak´ât som vi brukade be om nätterna.”

Käre son! Du måste vara övertygad om att endast kunskap inte kommer att rädda dig. Exempel på det är personen i vildmarken som har med sig tio indiska svärd och andra typer av vapen. Han själv är modig och en skicklig krigare. Rätt som det är attackeras han av ett väldigt och skrämmande lejon. Vad tror du händer? Kommer vapnen att skydda honom utan att han använder sig av dem och hugger lejonet med dem? Det är allmänt känt att de endast kommer att skydda honom om han rör på dem och hugger med dem. Detsamma gäller personen som läser och lär sig 100.000 frågor utan att handla utmed dem. Han kommer inte att ha någon som helst nytta av dem utan handlingar. Detsamma gäller den sjuke personen som har tillgång till medicin. Han blir endast frisk om han tar den.

Om du söker kunskap i tusen år och skriver tusen böcker så är du inte berättigad till Allâhs nåd om du inte handlar:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

”Eller att ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat.”1

Vad säger du om hadîthen:

”Islam är baserad på fem; trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, förrättandet av bönen, allmosegivandet, fastan i Ramadhân och vallfärden till Huset för den som klarar av att göra det.”?

Tron består av tungans tal, hjärtats bekräftelse och kroppsdelarnas handlingar. Bevisen för handlingarna är otaliga. Även om tjänaren uppnår paradiset tack vare Allâhs (ta´âlâ) gåva och givmildhet, så är det trots allt först efter att han har förberett sig själv med lydnad och dyrkan till Honom.

1 53:39