Kunskap tas inte från innovatörer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Fath-il-Madjîd (97)

Fråga: Vad är domen för att gå till innovatörer, sitta med dem och ta kunskap från dem?

Svar: Det är inte tillåtet. Han ska ta sin kunskap från granskande lärde med djup kunskap och inte från villfarelsens lärde.