Kunskap som slutar med okunskap

Fråga: Anses den som accepterar islams ytliga handlingar vara troende?

Svar: Ja. Den som accepterar islams ytliga handlingar anses vara troende ehuru han inte granskar hela dogmen. Det är sanningen som endast betvivlas av en omedgörlig människa. Hur vilsna är inte de tillgjorda som säger att ens islam beror på kännedom om skolastikens realia och detaljer som endast känns till av erfarna inom teoretiska vetenskaper! Den flexibla och enkla islam har ingenting med det att göra. Men innovationer kommer ju med det som saknar bevis i Qur’ânen och Sunnah.

Därtill har dessa tillgjorda människor endast blivit förvirrade av dessa detaljer, vilket flera av deras egna forskare har medgett. Förvirring är okunnighet eftersom kunskap är det som klargör en fråga. Hur kan då islams giltighet bero på något vars specialister slutar som ignoranter? Muhammad bin Ibrâhîm al-Wazîr sade i sin bok ”al-Burhân al-Qâti´ fî Ithbât-is-Sâni´”:

Efter att [al-Fakhr] ar-Râzî hade tagit de filosofiska vägarna och de dolda inriktningarna skrev han i sin ”an-Nihâyah”:

Kunskapen tillkommer den Nåderike (djallâ djalâluh)

alla andra mumlar i sin okunskap

Hur kan jorden jämföras med kunskaperna?

Han kämpar bara för att veta att han inte vet